Skilt vejnavne 

 

  Grundstenen
Grundstenen til Taarnby Villaby blev nedlagt i 1902.
Dette blev efterfølgende fejret på Kastruplund kro,
som desværre brændte ned i 1937.


Teksten ved grundstenen, der i virkeligheden er et
blyrør, slutter med ordene:
"Grundstenen nedlægges i det håb, at dette foretagende
må blive til velsignelse for dets beboere, og at det må
afgive grundlaget for lykkelige arbejderhjem, hvorfra en
ny slægt, sund på legeme og sjæl, må vokse op til gavn
og ære for vort fædreland og samfund".

   
  Ældste grundejerforening
Taarnby Villaby er kommunens ældste grundejer-
forening, som blev stiftet den 06. januar 1901 af 
arbejderne på Orlogsværtet.
Der indgår 140 grunde i foreningen i et område,der i
1901 var et stykke af bondens mark beliggende fra
Amager Landevej til Kastrupvej.
I dag er området et centralt beliggende smørhul i en 
moderne forstad, hvor der ikke er langt til strandpark, 
lystbådehavn, lufthavn, Øresundsbron, motorvej og 
Ørestad. 
   
  Traditioner
Der er flere arrangementer om året for medlemmerne.
Dette er, hvad der de sidste par år har været afholdt:
* Fastelavnsfest
* Temaaftener
* Loppemarked
* Halloween
* Julefest
   
  Generalforsamling og vejsyn
En gang om året er der selvsagt generalforsamling, og
to gange om året går bestyrelsen vejsyn.